منشور حقوق بیماران

منشور حقوق بیماران و مراجعین به آزمایشگاه تشخیص پزشکی تهران لب

منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه تشخیص پزشکی تهران لب

منشور حقوق مراجعین آزمایشگاه در تهران لب

آزمایشگاه تهران لب به عنوان یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های تشخیص طبی در سطح استان تهران، رعایت منشور حقوق مراجعین آزمایشگاه تشخیص طبی را در اولویت اصلی فرایندها و کارهای خود قرار داده است و با رعایت آن در تلاش است بهترین خدمات تشخیصی – پزشکی را در اختیار مراجعه کنندگان عزیز قرار دهد. با رعایت منشور حقوق آزمایشگاه، تهران لب جایی است که امنیت، احترام و سلامت بیماران در آن حفظ می شود.

 

با توجه به اینکه خدمات رسانی به بیماران و دردمندان جامعه یکی از بالاترین درجات عبادت به شمار می آید و نجات جان یک انسان برابر با تمامی انسان ها شناخته شده، خدمات رسانی به بیماران می بایست بر اساس اصول و چارچوبی صورت بگیرد تا کیفیت آن به بالاترین حد ممکن برسد. منشور حقوق آزمایّشگاه و منشور حقوق کارکنان آزمایشگاه به بیماران در دریافت بهترین سرویس و به کارکنان در ارائه آن کمک می کند.

تاریخچه منشور حقوق بیمار آزمایشگاه نشان می دهد که این منشور به منظور اطمینان از اینکه بیماران خدمات پزشکی را با رعایت احترام و حفظ کرامت انسانی دریافت می کنند ارائه شده است. اطلاع از چک لیست منشور حقوق بیمار آزمایشگاه یکی از الزامات هر آزمایشگاه است تا از حقوق بیماران و مراجعه کنندگان آگاه باشند و بتوانند در افزایش سطح سلامت جامعه قدم بردارند.

منشور حقوق بیمار آزمایشگاه چند محور دارد

منشور حقوق بیمار آزمایشگاه به انگلیسی Charter of Patient Rights شامل 5 محور اصلی است که حقوق کلیدی که بیماران مستحق آن هستند را مشخص می کند.

 چند نمونه از مفاد منشور جامع حقوق بیمار آزمایشگاه شامل:

  1. حق دریافت خدمات مطلوب و باکیفیت سلامت
  2. داشتن اطلاعات کافی و مطلوب درباره وضعیت سلامتی
  3. حق تصمیم گیری و انتخاب آزادانه برای دریافت خدمات پزشکی و سلامت
  4. حق برخورداری از کرامت انسانی و احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری
  5. حق دسترسی به یک نظام کارآمد برای شنیدن و رسیدگی به شکایات بیمار

این موارد پایه و اساس منشور حقوق مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تشخیص پزشکی را تشکیل می دهند.

 بسیاری از مفاد و محورهای منشور حقوق بیمار آزمایشگاه در ایران و جهان مشترک است و هدف اصلی، ایجاد یک تجربه درمانی مطلوب برای بیماران است. در ادامه نگاهی کامل تر به منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه پزشکی می اندازیم.

مزایای منشور حقوق بیماران آزمایشگاه برای مراجعین

اصلی ترین و مهم ترین مزیت آگاهی از منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، اطلاع دقیق تر آنها از نحوه دریافت خدمات تشخیصی و پزشکی است که به بیماران کمک می کند تا قدرت تصمیم گیری و کنترل بیش تری روی روند درمانی خود داشته باشند.

زمانی که افراد از منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه اطلاع داشته باشند و بدانند چه حقوقی برای آنها تعریف شده است، می توانند همکاری بهتری با مراکز تشخیصی – پزشکی داشته باشند و با کمک هم بهترین روش های درمانی اختصاصی که مخصوص شرایط و ویژگی های بیمار است را بکار بگیرند.

همچنین بیماران مطلع از منشور حقوق بیمار در آزمایشگاه تشخیص طبی راحت تر میتوانند به خدمات دهندگان اطمینان کنند و با نظارت بر روند درمانی خود، رضایت بیش تری از خدمات ارائه شده داشته باشند.

مزایای منشور حقوق بیمار در آزمایشگاه برای خدمات دهندگان

مزایای منشور حقوق مراجعین در ازمایشگاه تنها مختص بیماران نیست، بلکه خود آزمایشگاه ها و مراکز پزشکی نیز می توانند از منشور آزمایشگاه استفاده کنند. زمانی که مراکز از این منشور آگاه باشند می توانند میزان رضایت بیماران و مراجعین را افزایش داده و در آخر خروجی بهتری از هر بیمار دریافت کنند.

برای مثال آزمایشگاه ها با رعایت محور چهارم منشور حقوق مراجعین به ازمایشگاه تشخیص طبی که مبنی بر اصول رازداری و حریم خصوصی است، این امکان را برای مراجعه کننده ایجاد می کنند که راحت تر به آنها اعتماد کنند و اطلاعات و نکات مهمی از سلامتی خودشان را با آنها درمیان بگذارند. 

به این ترتیب منشور حقوق بیمار آزمایشگاه به مراکز درمانی در ارائه خدمات دقیق تر، تست ها و تشخیص های سریعتر نیز کمک می کند.