یکی از آزمایشات مهم در هر آزمایشگاهی ، سرولوژی می باشد. با استفاده ازآن می توان به بیماری های عفونی، میکروب پی برد.
تست های مربوط به بخش سرولوژی

تست های Wright، Coombs Wright و۲ME  با روش نوین ژل تست و کیت های Riton Bio Analyze انجام می‌شود، تست های RF,ASO و CRP به صورت کمی اندازه گیری می شود. همچنین تست های Direct Coombs و Indirect Coombs بصورت لوله ای و با کنترل Check Cell انجام می‌شود.

چه عواملی در آزمایش سرولوژی موثر است؟

 •     دوره ی بیماری
 •     داروهای مصرفی
 •     محیط و شغل بیمار
 •     سابقه بیمار
 •     سن بیمار
 •     و…

 

چه آزمایشاتی در بخش سرولوژی انجام می شود؟

برای کنترل عفونت نوعی پروتئین بررسی می شود

 •     تب مالت
 •     سفلیس
 •     مونونوکلوئوز عفونی
 •     تب حصبیه
 •     و..

چه زمانی تست سرولوژی تجویز می شود؟

بیماری که به علت مشاهده علائمی به بیماری مشکوک شده و به پزشک مراجعه می کند و پزشک باتوجه به علائم برای تشخیص دقیق تر این تست را توصیه می کند.و ممکن است تست های دیگر برای تکمیل تشخیص بیماری انجام گیرد.

جهت ارتباط با یکی از بهترین آزمایشگاه های تهران و انجام آزمایشات با تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.