کنترل کیفی آزمایشگاه تهران لب

گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1400
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1400
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1399
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1399
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1398
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1398
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1394
گواهی شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت آزمایشگاه (EQAS) 1394

برای درخواست هرگونه مشاوره، انجام آزمایش و ثبت درخواست تلفنی نمونه‌گیری (در آزمایشگاه، منزل، محل کار) با تلفن 1650 برای استان تهران و تلفن 88709970-021 برای دیگر استان‌ها با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب تماس بگیرید.

کنترل کیفی آزمایشگاه تهران لب

آزمایشگاه ها به عنوان یکی از مهم ترین مراکزی که سلامت افراد را تامین میکنند نقش بسیار مهمی در سلامت جامعه دارند. در واقع این نتایج دقیق یک آزمایشگاه است که به پزشک می گوید چه روشهای درمانی برای بیماران تجویز شود. کنترل کیفی آزمایشگاه به انگلیسی Quality Control و معیارهای آن برای به حداقل رساندن درصد خطا مهم ترین نقش را ایفا میکنند، بنابراین کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی و دیگر آزمایشگاه ها نیز جزء عواملی هستند که بر سلامتی افراد تاثیر مستقیم دارند.

آموزش کنترل کیفی آزمایشگاه به کارشناسان و پرسنل آن یکی از مهم ترین کارهایی است که بهترین آزمایشگاه ها آن را انجام می دهد تا بیشترین میزان دقت برای نتایج تست های آزمایشگاهی حاصل شود؛ به این منظور، کتاب کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی یکی از منابعی است که سورپوایزرها و کارشناسان آزمایشگاه میبایست آن را  به دقت مطالعه کنند.

وظیفه بررسی کیفیت فرایندها برعهده مسئول کنترل کیفیت (QC) می باشد. البته بسته به نوع آزمایشگاه، شرح وظایف مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه نیز متفاوت خواهد بود، چرا که برای مثال کنترل کیفیت در آزمایشگاه بیوشیمی با آزمایشگاه طبی در بعضی موارد متفاوت است. تسلط کافی به نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه یک نمونه از شرح وظایف کارشناسان کنترل کیفی است.

کنترل کیفی در بخش های آزمایشگاهی تهران لب

تهران لب به عنوان یکی از آزمایشگاه های خوب در تهران، انواع آزمایشگاه های پر استفاده مراجعه کنندگان و بیماران نیازمند به خدمات تشخیص پزشکی را شامل می شود که در تمامی آنها کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی بر روی QC، کیفیت و حفظ استانداردهای پزشکی نظارت دارد.

در ادامه ضمن نگاهی کوتاه به نقش و اهمیت هریک از این آزمایشگاه ها به شما می گوییم که شاخص های کنترل کیفی در هرکدام از آنها شامل چه نکاتی می شوند.

·       آزمایشگاه پزشکی

در آزمایشگاه های پزشکی نمونه های بیولوژیک مثل خون، بافت ها و ادرار مورد آزمایش قرار می گیرند. در این مراکز، آزمایشگاه های پزشکی میکروبی و شیمی و انواع مختلفی از شاخه های پزشکی انجام میشوند. کنترل کیفی آزمایشگاه به وسیله متخصصین این بخش کنترل و بر روی آن نظارت می شود.

* کنترل کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی

خدمات کنترل کیفی آزمایشگاه برای اطمینان از دقت آزمایش های تشخیصی و درمان آنها از ضرورت بالایی برخوردار است. کارشناسان و متخصصین فعال در این مراکز می بایست از قانون ها و قواعد سخت گیرانه ای برای تست نمونه ها استفاده کنند.

کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاه پزشکی

تمامی انواع آزمایشگاه ها همچنین باید شاخص های QC لوازم آزمایشگاهی را نیز رعایت کنند و در ادامه به شاخص های کنترل کیفی برای برخی از آزمایشگاه ها نیز میپردازیم.

موارد مربوط به QC تجهیزات آزمایشگاه پزشکی شامل:

 • کنترل کیفی اتوکلاو – شامل نظارت بر دما، فشار و زمان قرار گرفتن در اتوکلاو؛ برای استریل وسایل و مواد.
 • کنترل کیفی ادرار – برای تشخیص PH، حجم و وزن ادرار.
 • کنترل کیفی تست های انعقادی – برای ارزیابی توانایی لخته شدن خون و تشخیص اختلالات خونریزی.

·       آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه های تشخیص طبی به نوعی شکل پیشرفته تر آزمایشگاه های پزشکی هستند که برای بررسی نمونه ها از روش ها و تکنولوژی های پیشرفته تری استفاده می کنند، به این ترتیب کنترل کیفی آزمایشگاه تشخیص طبی نیز از حساسیت بالاتری برخوردار است و علاوه بر آن کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی نیز در این مراکز بسیار دقیق تر است.

* کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی

کنترل کیفی ازمایشگاه طبی در این مراکز ممکن است شامل استفاده از مواد مرجع، تنظیم و نگه داری از ابزار و تست مهارت باشد. علاوه بر آن، دستورالعمل و مقررات تنظیم شده توسط سازمان پزشکی نیز افزون بر این موارد است.

کنترل کیفی تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص طبی
 • کنترل کیفی الایزا ریدر – شامل آزمایش ایمونواسی آنزیمی برای تشخیص آنتی بادی های HIV.
 • کنترل کیفی انتی هیومن – شامل آزمایش های تشخیص آنتی بادی انسانی در برابر آنتی ژن های خاص.
 • کنترل کیفی آب مقطر – برای اطمینان از خالصی و عاری بودن از آلودگی.

·       آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه های بیوشیمی نمونه های مختلف را برای اندازه گیری و ترکیبات شیمیایی مثل آنزیم ها و پروتئین ها اندازه گیری می کند. خالص سازی پروتئین ها، کشف دارو و تحلیل نشانگرهای زیستی از جمله وظایف این قسمت بوده و کنترل کیفی آزمایشگاه بیوشیمی نقش مهمی در اجرای دقیق این فعالیت ها دارد.

* کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی

استانداردهای QC ازمایشگاه بیوشیمی شامل استفاده از نمونه های کنترل کیفی برای بررسی دقت تست ها، تست مهارت برای مقایسه های داخل آزمایشگاهی و تنظیم و نگه داری بهینه از ابزارها و تجهیزات آزمایشگاهی است. استفاده از نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه مرجع سلامت در این مراکز پزشکی بسیار رایج و پرکاربرد است.

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاه شیمی
 • کنترل کیفی آب مقطر آزمایشگاه – برای آزمایش میزان رسانایی، تعیین سطح PH و سطح کل کربن آلی (TOC).
 • کنترل کیفی اسید سولفوسالیسیلیک – به منظور ارزیابی خلوص و غلظت اسید.
 • کنترل کیفی اسپکتروفتومتر – به منظور دقت عملکرد ابزار به وسیله مواد مرجع با مقادیر جذب مشخص.

·       آزمایشگاه میکروبیولوژی

وظیفه میکروبیولوژی مطالعه میکروارگانسیم هایی مثل باکتری، ویروس، قارچ و انگل است. آزمایش های مربوط به حساسیت به عوامل مختلف، شناسایی میکروبی و تشخیص مولکولی در این بخش و تحت نظارت کنترل کیفی آزمایشگاه میکروب شناسی یا میکروبیولوژی انجام میشود.

* کنترل کیفی در آزمایشگاه میکروب شناسی

فرم های کنترل کیفی آزمایشگاه میکروبیلوژی ممکن است بسته به نوع آزمایش متفاوت باشد، برای مثال برای تست های مولکولی ممکن است مراحلی مانند تعیین توالی DNA و اکلتروفورز ژل برای نتایج دقیق تر و یا تکنیک های کشت باکتریایی و ویروسی را شامل شود.

کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی میکروبیولوژی
 • کنترل کیفی الایزا – به منظور تشخیص آنتی ژن ها و آنتی بادی ها در نمونه های مختلف، شامل ارزیابی حساسیت، تعیین حساسیت با کنترل های مثبت و منفی.
 • کنترل کیفی انکوباتور – به منظور حفظ دما و رطوبت برای رشد میکروبی و کشت سلولی.

·       آزمایشگاه مولکولی

این قسمت با استفاده از تکنیک های مختلف مثل توالی یابی، هیبریداسیون و تحلیل نمونه ها در ابعاد مولکولی اقدام به بررسی نمونه های مختلف می کند و تحت شاخص های چک لیست کنترل کیفیت، به تشخیص بیماری های مختلف می پردازند.

* کنترل کیفی آزمایشگاه مولکولی

انجام تست و استفاده از نمونه های کنترل کیفی مثبت و منفی در کنار نمونه های بیماران، به منظور اطمینان از صحت آزمایش توالی DNA و RNA هدف بکار برده میشود تا درصورت بدست آمدن نتیجه مدنظر، صحت آزمایش تائید شود.

·       آزمایشگاه سرولوژی

آزمایشگاه سرولوژی به وجود آنتی بادی در خون و پلاسما می پردازد و با استفاده از انواع تست ها می تواند وجود بیماری های عفونی، خود ایمنی و سازگاری پیوندی را تشخیص دهد و برای افزایش دقت آنها از شاخص های کنترل کیفی در آزمایشگاه سرولوژی استفاده کند.

* کنترل کیفی آزمایشگاه سرولوژی

برای انجام آزمایش های سرولوژی مثل تست هایی که برای شناسایی آنتی بادی یا ویروس ها و باکتری ها استفاده می شود، شاخص و استاندارد کنترل کیفی آزمایشگاه ممکن است موارد مختلفی از جمله اجرای یک نمونه کنترل مثبت و منفی در کنار نمونه های بیماران را شامل شود تا از صحت و درستی آزمایشها اطمینان حاصل کنند.

تست های کنترلی که توسط متخصصین استفاده می شود باید نتایج مدنظر را تولید کند تا صحت آزمایشات تائید شود.

·       آزمایشگاه هماتولوژی

هماتولوژی علم تحلیل نمونه های خون است و به مطالعه و بررسی بیماری های مختلف آن میپردازد. انجام تست های مختلف مثل شمارش سلول های خونی و تشخیص گروه خونی برخی از فعالیت های این بخش را شامل می شود.

* کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

کارشناس کنترل کیفی آزمایشگاه در چنین مراکزی ممکن است بطور روزانه نمونه های خون را با استفاده از شمارنده های خودکار سلول های خونی تست کند تا درستی عملکرد فرایندها را بررسی نماید. با این روش میتوان نمونه های کنترل کیفی با مقادیر مشخص را برای گلبول های قرمز و سفید و پلاکت ها مشخص کرده و با استفاده از برنامه کنترل کیفی آزمایشگاه مقادیر را مقایسه نمود.

استفاده از کتاب کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی یکی از راهکارهایی است متخصصین و مسئولین این آزمایشگاه ها برای بهینه سازی کنترل کیفی آزمایشگاه و تعلیم کارشناسان از آن استفاده می کنند.

·       آزمایشگاه ژنتیک

انجام تست تشخیص هویت، شناسایی بیماریهای ارثی، سرطان و دیگر مشکلات ژنتیکی در این آزمایشگاه انجام می شود و با استفاده از خدمات آن می توانید از سلامت فرزند آینده خود از نظر مشکلات ژنتیکی مطمئن شوید.

* کنترل کیفی آزمایشگاه ژنتیک

به منظور اطمینان از کیفیت این آزمایشگاه ها، مسئول مربوطه ممکن است نمونه های کنترل کیفی شناخته شده مثبت و منفی را به همراه نمونه های بیماران آزمایش کند تا از تشخیص درست ژن یا جهش ژنی مطمئن شود.

 درصورتی که نتیجه این تست همان نتیجه مدنظر باشد به این معنی است که آزمایش درست انجام شده است.

تضمین کیفیت در آزمایشگاه تهران لب

جهت آن که خدمات آزمایشگاهی و کلیه آزمایشات، مورد تایید، قابل استناد و قابل ارجاع و استفاده باشد، باید حداقل الزامات، استاندارد و پیش نیازها برای انجام آزمایشات در شرایطی مناسب و مطلوب، رعایت گردد.

بخش تضمین کیفیت،کمک شایانی به بهبود عملکرد، کیفیت آزمایشات و ارتقا سطح کیفی آزمایشگاه خواهد شد، در این صورت ضمن حفظ و تضمین سلامت بیماران، تاثیر به سزایی در روند تشخیص و بهبودی بیمار خواهد گذاشت.

چه کارهایی در بخش تضمین کیفیت آزمایشگاه تهران لب انجام می گیرد؟

 • کنترل و بررسی شرایط و محیط آزمایشگاه
 • ارزیابی و بررسی در خرید امکانات و ارائه خدمات
 • بررسی ایمنی محل کار و فضای آزمایشگاه
 • کنترل کیفیت آزمون
 • ارزیابی های دوره ای

لازم به ذکر است که تمامی کارشناسان این مجموعه دوره های کنترل کیفی آزمایشگاه را گذرانده و فعالیت های آزمایشگاهی در این مرکز با نهایت دقت و کیفیت، تحت نظارت مسئول کنترل کیفی آزمایشگاه خدمت شما ارائه می شود.

10 نفر نظرات خود را با ما در مورد کنترل کیفی آزمایشگاه تهران لب در میان گذاشته‌اند.
 • امیرحسین شیردل, 11 مرداد, 1402 @ 2:57 ق.ظ پاسخ

  کیفیت آزمایشگاهتون واقعا استاندارده، ممنون از خدمات خوبتون

 • پریسا دادمان, 11 مرداد, 1402 @ 2:58 ق.ظ پاسخ

  سلام، ببخشید بخش تضمین کیفیت آزمایشگاه میکروبیولوژی چه کاری انجام میدن دقیقا؟

  • روابط عمومی تهران لب, 16 مرداد, 1402 @ 4:34 ب.ظ پاسخ

   سلام پریسا جان 🙏🌸
   کنترل کیفی این بخش، وظیفه نظارت بر کار با نمونه های مختلف و انجام صحیح آزمایش هارو بر عهده دارند

 • احمد یاسینی, 11 مرداد, 1402 @ 2:59 ق.ظ پاسخ

  وقتتون بخیر، برای استخدام کنترل کیفی آزمایشگاه چه شرایطی باید داشته باشیم؟

  • مدیریت وبسایت تهران لب, 13 آبان, 1402 @ 10:40 ق.ظ پاسخ

   سلام احمد جان🙏🌹،

   برای استخدام در آزمایشگاه تهران لب در واحد کنترل کیفی آزمایشگاه،
   به صفحه زیر مراجعه کرده و با پرکردن فرم مشخصات، اقدام به ارسال درخواست جهت استخدام کنید.
   https://tehranlab.com/employment/

   برای کسب اطلاعات بیشتر یا سوالات تخصصی تر از طریق راه های ارتباطی زیر تماس بگیرید:
   ❤️(مشاوره و ثبت تلفنی آزمایش با شماره تلفن 1650 برای استان تهران و شماره تلفن 88709970-021 برای دیگر استان‌ها)❤️

 • دارا علیپور, 11 مرداد, 1402 @ 2:59 ق.ظ پاسخ

  سلام ممنون از اطلاعات کاملتون، به نظرم کنترل کیفی آزمایشگاه هماتولوژی بسیار کار سختی دارن، بررسی نمونه های خونی واقعا از حساسیت بالایی برخوردار است. ممنون از زحمات شما

  • روابط عمومی تهران لب, 16 مرداد, 1402 @ 4:32 ب.ظ پاسخ

   ممنون از نظرتون دارا عزیز،
   دقیقا بخش نظارت آزمایشگاه وظیفه بسیار حساس و مهمی برعهده دارند🙏🌸

 • طلا رهسپار, 11 مرداد, 1402 @ 2:59 ق.ظ پاسخ

  سلام وقتتون بخیر، ببخشید نرم افزار کنترل کیفی آزمایشگاه چطور به مراکز کمک میکنه؟

  • روابط عمومی تهران لب, 16 مرداد, 1402 @ 4:32 ب.ظ پاسخ

   سلام خانم رهسپار
   با استفاده از این نرم افزارها میتوان امور کنترل کیفیت آزمایشگاه را سریعتر و راحت تر انجام داد، ممنون از نظر ارزشمند شما 🙏🌸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت درخواست آزمایش