توصیه می شود به طور معمول، یک بار در سال، آزمایشات خون را برای پیشگیری از بیماری های مخلف و شناسایی هرچه زودتر آن ها، انجام شود. اختلالات متابولیک و بسیاری دیگر از اختلالات و بیماری ها که در بدن ر می دهد در آزمایشیات خون و ادرار تشخیص داده می شود. اما مهم است که آزمایشات بیوشیمی و هر نوع آزمایش دیگر را در دقیق ترین آزمایشگاه تهران انجام دهید تا بتوان به نتایج آن ها اطمینان کرد.

برای درخواست هرگونه مشاوره، انجام آزمایش و ثبت درخواست تلفنی نمونه‌گیری (در آزمایشگاه، منزل، محل کار)
با تلفن 1650 برای استان تهران و تلفن 88709970-021 برای دیگر استان‌ها
با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب تماس بگیرید.

بخش سرولوژی چیست؟

خون مایعی است که با اندازه گیری آنالیت های آن می توان به بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بدن و اثر تغذیه روی آن پی برد. همواره مقادیر ثابتی از مواد در خون وجود دارد که با آزمایش خون می توان به میزان این فاکتورهای خونی در بدن پی برد. این فاکتورها شامل مواد شیمیایی موجود در خون مانند میزان گلوکز یا همان قند خون (قبل و بعد از خوردن صبحانه)، اوره، اسید اوریک و انسولین، انواع مواد لیپیدی (چربی) مانند تری‌گلیسیرید، کلسترول و دیگر لیپوپروتئین‌ها، املاح مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، لیتیم، آهن، فسفر، آنزیم‌ها مانند آنزیم های کبدی، آنزیم قلبی و…، هورمون‌ها مانند هورمون‌های تیروئیدی، جنسی و پروتئین‌ها مانند آلبومین، فریتین، ترنسفرین، هستند.

معمولا آزمایشات مختلف بر روی نمونه خون وادرار قابل انجام است، در این مطلب ابتدا نحوه بررسی فاکتورها در آزمایشات خون و در آزمایشات ادرار بیان خواهد شد. در بخش بیوشیمی آزمایشات بر روی خون، ادرار، مایع پریکارد، مایع سینوویال، مایع مغزی نخاعی و..انجام می گیرد.

آزمایشات بیوشیمی خون

هفت فاکتور و ماده مختلف در بیوشیمی خون مورد بررسی قرار خواهند گرفت از جمله : نیتروژن اوره خون، دی اکسید کربن، کراتین،کلرید سرم، گلوکوز، پتاسیم سرم، سدیم سرم

هر کدام از این مواد میزان نرمال و سطح مشخصی باید داشته باشند که ممکن است درزنان و مردان این سطح نرمال متفاوت بوده  و همینطور فاکتورهای آزمایش شده در مواردی با هم پیوستگی دارد و باید در کنار هم بررسی شده و مقایسه شود، بنابراین باید توسط پزشک مورد تحلیل قرار بگیرد.

چگونه با آزمایش خون می توان به وجود بیماری ها پی برد؟

همانطور که سیستم خون از طریق تمام اعضای بدن عبور می کند و غذا را به سلول ها منتقل می کند، محصولات غیر ضروری و مضر متابولیسم را نیز از بین می برد و بنابراین هرگونه تغیر در یک عضو، در گردش خون با تغیر غلظت آنزیم،پروتئین ها و.. همراه است.

با آزمایشاتی که روی خون انجام می شود می توان فاکتورهایی را در خون مورد بررسی قرار داد، فاکتورهای مورد بررسی حاوی مواد شیمیایی در خون هستند از جمله : قند خون،گلوکر،انسولین،سدیم و.. هستند.

تعداد و میزان وجود آنها در خون در یک بازه ی معین، بررسی شده و اگر در سطح مشخص خود نباشند ممکن است نشان دهنده یک اختلال و یا بیماری باشد.

در بخش بیوشیمی آزمایشگاه چه آزمایشاتی انجام می شود؟

در این بخش، آزمایشاتی از جمله : اسیداوریک، کلسیم ،پتاسیم، آهن، لیتیم، فسفر،اوره، تری گیلیسیرید، کلسترول، قند، لیپوپروتئین، آلبومین، فریتین، ترانس آمیناز ها، هورمون های تیروئید، انسولین، ترانسفرین و.. انجام می شود.

آزمایشات بیوشیمی ادرار

برای بررسی بیماری های مربوط به سیستم ادرار، کلیه و این نواحی ،آزمایشاتی بر روی نمونه ادرار انجام خواهد شد.

 

بر روی نمونه ادرار به صورت شیمیایی بررسی هایی انجام می شود و موارد زیر تحلیل خواهند شد:

خون، بیلی روبین، نیترین،پروتئین،کریستال،اوروبیلی نوژن،گلوکوز وهمینطور مواردی ا زجمله : رنگ ادرا، حالت طبیعی آن، شفافیت،غیر فافیت،وزن مخصوص، میزان اسیدی و باز یبون ادرار، وجود گلبول سفید  و قرمز خوندر ادرا،باکتری هاو.. حالت طبیعی و غیر طبیعی و سطح مورد انتظار آن ها روی ادرا تحلیل خواهند شد.

هنگامی که فرد دچار اختلال یا بیماری کلیوی باشد، تغیرات شیمیایی در ادرار مشخص خواهد شد و با استفاده از آزمایشات می توان این تغیرات را به صورت دقیق بررسی کرد. بنابارین خوب است برای حفظ سلامتی بدن به صورت مرتب آزمایشات و چکاب دوره ای را انجام دهیم.