کلیه کارخانه تصفیه بدن است و محصول این کارخانه مایعی است به نام ادرار که توسط کلیه‌ها تولید شده و از طریق مجاری ادراری از بدن دفع می‌شود. در حالت طبیعی حجم ادرار ۲۰۰۰-۶۰۰ میلی لیتر در روز است. در بخش آنالیز ادرار آزمایشگاه وجود تمام پارامترهای بیوشیمیایی ادرار از جمله: قند ، خون ، پروتیین ، بیلی روبین ، اوروبیلینوژن و…به صورت کیفی مورد بررسی قرار می گیرند .

ادرار: نقش بسیار مهمی در بدن دارد و عمل تصفیه را نیز انجام داده و از طریق کلیه و مجاری ادرار به خارج بدن خواهد رفت.بنابراین بخش تحلیل و آنالیز ادرار، از بخش های مهم تشخیصی هر آزمایشگاه می باشد.

بخش آنالیز ادرار

در بخش آنالیز ادرار، فاکتورهای شیمیایی و موارد مهم و حائز اهمیت مانند : قند، بیلی روبین، پروتئین و.. بررسی و تجزیه خواهند شد و از نظر کیفی نیز تایید و بررسی می شوند. و همچنین چندین نوع آزمایش متفاوت روی نمونه ادرار فرد انجام شده و بررسی می شود که منجربه تشخیص، شناسایی علل و درمان بیماری خواهد گردید.

اما آنالیز ادرا از ساده ترین و مهم ترین آزمایش ها بوده که بررسی ها به صورت شیمیایی ،فیزیکی و میکروسکوپی،انگل شناسی و.. انجام می شود.

ادرارنیز از جنبه های مختلف بررسی می شود از جمله:

شکل ظاهری و رنگ طبیعی ادرار.
میزان و اندازه گیری حجم ادرار در دوره های زمانی متفاوت
بررسی و آنالیز بوی ادرار
وزن و غلظت مخصوص ادرار
میزان اسیدی بودن ادرار
و…

جهت ارتباط با یکی از بهترین آزمایشگاه های تهران و انجام آزمایشات با تعیین وقت قبلی با آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی تهران لب می توانید به آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، ابتدا پارک ساعی پلاک ۲۱۷۱ ، طبقه فوقانی شهرکتاب ، مراجعه کنید.