درباره هادی فاخریان

در کنار تدوین استراتژی سوشال مدیا و بازاریابی محتوایی، سمت سوشال مدیا و کانتنت منیجر را بر عهده دارم. من با هم مسیر ساختن تیم محتوا شامل محتوای متنی، محتوای تصویری و محتوای صوتی با تیم سوشال مدیا، سعی میکنم بیشترین بازدهی محتوایی را ایجاد کنم.

ثبت درخواست آزمایش