درباره دکتر حسن خرمیان

کارشناس علوم آزمایشگاهی-کارشناسی ارشد انگل شناسی-دکترای تخصصی ایمونولوژی
مدرس کنترل کیفی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و علوم پزشکی ایران
مدیر آزمایشگاه رفرانس کاشان
بازرس اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه
دارای مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی
دارای ثبت ژن در بانک ژن

ثبت درخواست آزمایش